Atölyeler!

Atölyelerimizi kimi zaman online, kimi zaman yüz yüze yapıyoruz. Atölyenin online mı yüz yüze mi olacağı katılımcıların taleplerine göre belirlenirken, içerik de katılımcıların ihtiyaçlarına paralel biçimde son halini alıyor.

Atölyelerimizde öncelikli hedefimiz belirli bir örgütlenme ile en az iki atölye yürütmek. Bulunduğunuz örgütlenme için böyle bir talebiniz olursa bize ulaşabilirsiniz.

Öte yandan, bazen online duyuru açarak, Türkiye’nin dört yanından aktivistlerle veya politik mücadeleye ilgi duyanlarla bir araya geliyoruz.

Atölyelerimiz ilginizi çektiyse bize eposta gönderebilir, internet sitemizdeki “Pratik Bilgiler” başlıklı bölümde hazırlanan rehberlerden faydalanabilir ve “Ruha Gıda Kaynaklar” başlıklı bölümde önerilen kaynakları okuyabilirsiniz.

Atölyelerimiz dört konu başlığına odaklanıyor:

Otoriteryanizm ve iyilik hali: Bu atölyede otoriter bir rejimin vatandaşlar üzerindeki genel etkilerini ve aktivistler üzerindeki özel etkilerini ortaya koyup, bakım temelli bir devlet, bakım temelli toplum ve bunun için gerekli olan bakım temelli mücadelenin yol haritasını çıkarıyoruz.

Atölyemizin temel soruları şunlar: 

 1. Otoriteryanizm iyilik halinin penceresinden bakıldığında nasıl bir rejim?
 2. Otoriteryanizm sağdan sola tüm seçmenleri ve örgütlenmeleri nasıl etkiliyor?
 3. Karşı çıktığımız otoriter yöntemleri ve perspektifi nerede, nasıl yeniden üretiyoruz?
 4. Maskülen siyaset ve otoriter yaklaşım arasında nasıl bir ilişki var?
 5. Bakım-temelli bir politik perspektifin yapı taşları neler?

İyilik hali ve kolektif iyileşme: Atölyemiz iyilik halinin yapısal koşullarına ve kolektif onarım yollarına odaklanıyor. Bireysel iyilik hali ve kolektif iyileşme arasındaki vazgeçilmez bağları ve olanakları gösterip, kolektif iyileşmenin demokratikleşme açısından neden elzem olduğunu gösteriyor.

Atölyemizin temel soruları şunlar:

 1. İyilik hali nedir? İyilik halinin boyut ve düzlemleri nelerdir?
 2. Politikada iyilik hali ile neoliberal iyilik hali perspektifleri arasındaki fark nedir?
 3. Bireysel iyilik halinin ardındaki yapısal toplumsal, siyasal ve ekonomik koşullar nelerdir? 
 4. Bireysel ve kolektif iyileşme yolları hangi noktalarda birleşir ve ayrışır?
 5. Kolektif iyileşme demokratikleşmeye nasıl katkı sağlar?

Politikayı Sanatla Dönüştürmek: Atölyemiz, politik mücadelede beklenen adanmışlık, ciddiyet ve başarısızlıklara odaklanma eğiliminin getirdiği tek boyutluluğun, bir sanatçı gibi düşünme perspektifinden ilham alarak nasıl aşılabileceğine odaklanıyor.

Atölyemizin temel soruları şunlar:

 1. Mevcut politik anlayış, politik mücadele içinde olanlar için hangi düşünsel, bedensel ve psikolojik sınırları inşa ediyor?
 2. Politikayı sanatlaştırmanın olanak ve araçları neler olabilir?

Bakım Temelli Örgütlülük: Bu atölyenin temel amacı, bir derneğin/partinin/platformun üyesi olanların iyilik hali ile örgütsel güçlenme arasındaki ilişkileri ve bunun önemini açığa çıkarmak. Hali hazırda yaygın olan eleştiriyi dışsallaştırma, eleştiriye/sorun çözmeye/ittifaklara kapalılık, iyilik halinin gereklerini siyaset açısından ikincilleştirme eğilimlerinin yerine alternatif mekanizmalar üretilmesi üzerinde duruluyor.

Atölyemizin temel soruları şunlar:

 1. Aktivistlerin bireysel güçlenmesi ve örgütsel güçlenme arasındaki ilişki ne?
 2. İttifak ve ortaklıklar nasıl kurulur? Kurulmalarının önündeki engeller nelerdir?
 3. Politik eleştiri alma ve vermenin esası ve önemi nedir?
 4. Yoldaşlık ilişkileri nasıl güçlendirilir?
 5. bireysel ve örgütsel güçlenmenin ardındaki teknik gereklilikler, kolaylaştırıcı mekanizmalar nelerdir?
Türkçe
Skip to content