NELER YAPIYORUZ?

Politikada İyilik Hali denilince aklımızda bir dizi karışık düşünce beliriveriyor. Politikada iyilik hali bir yana, “iyilik hali”nden ne kastedildiği bile tam olarak net değil, değil mi?

Politikada İyilik Hali; güçlenmenin zihinsel, fiziksel, duygusal ayaklarını eş zamanlı olarak ve bireysel, örgütsel, toplumsal düzlemleri kapsayıcı biçimde tahayyül etmeye dayanıyor.

Bireysel, örgütsel ve toplumsal güçlenmeyi eş zamanlı ve birbiriyle ilişkisi içinde düşünüyor,  bakım-temelli örgütlenme anlayışını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Öte yandan bakım-temelli politikanın vatandaşların oy verme eğilimleri açısından da belirleyci olabilmesi için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz.

Türkiye’de politik iyilik halini ve bakım temelli örgütlülük anlayışını yaygınlaştırmak üzere;

  • Politikada İyilik Hali Platformu oluşturduk. Platform ayda bir kez, özgün konular üzerine toplanıp somut çıktılar üretiyor. 
  • Online ve yüz yüze atölye ve panellerde Türkiye’nin dört yanından politika emekçilerine ve politik mücadeleye ilgi duyanlara ulaşmaya çalışıyoruz.
  • İyilik hali üzerine yürüttüğümüz araştırmalarla politika emekçilerinin ve vatandaşların iyilik hali açısından önem taşıyan unsurları görünür kılıyoruz.
  • Pratik bilgiler notlarımızla, politik örgütlenmelere yön veren ancak sistematik olarak tartışılmayan konularda rehber bilgiler sunuyoruz.
  • Arada Kaynamasın başlıklı çalışmamızla, her türlü baskıya, umutsuzluğa, kötüleşen yaşam koşullarına rağmen Türkiye’nin dört yanından yeşermeye devam eden direniş, kazanım haberlerini ve umut veren gelişmeleri derliyoruz.

Türkiye’de ekonomik ve siyasal iklimin doğrudan yaşamın kendisini imkansızlaştırdığı bir dönemde, vatandaşların iyilik haline odaklanan araştırmalar yapıyoruz.

Devamını okuyun.

 Politikanın ve örgütlenmenin iyileştirilmesine dair kafa yoran, bunu dert eden, bu konuda belli mücadelerde yer alan ve belli üretimde bulunan insanlar ile bir araya gelerek Politikada İyilik Hali Platformunu kurduk. Her ay belirlediğimiz konu başlığında bir araya gelerek, bu konu başlığı ile ilgili birlikte çıktılar üretiyoruz.

Devamı için

Çalışmamız boyunca otoriter rejimlerde iyilik hali üzerine online buluşmalar gerçekleştiriyor, queer feminist bir bakım temelli örgütlülük üzerine yüz yüze atölyeler planlıyoruz.

Devamı için

Her şeye rağmen elde ettiğimiz politik kazanımlarımız otoriteryanizmin güçten düşürücü haberleri, eril politikanın başarısızlığa, eksiklere odaklanan ümitsizliği arasında kaynamasın diye, ortak kazanımlarımızı sizin için derliyor ve aylık videolarla paylaşıyoruz.

Devamını Oku

 

Politik mücadele yürütürken; eylemlerde, örgütlenmelerimizde süreçleri kolaylaştıran, neşeli, kolektif politika üretimini mümkün kılan, örgütlülüğü ve yoldaşlığı güçlendiren bilgiler içeren rehberler hazırlıyoruz.

 

Rehberlerin kimi Politikada İyilik Hali Platformu toplantılarının çıktısı olarak üretilirken, kimi ise konunun uzmanları tarafından sizler için hazırlanıyor. 

Rehberlerden kendi örgütlenmelerinizde faydalanabilir, bunun için bizimle de temasa geçebilirsiniz.

Devamını Oku

SİYASETE İLHAM DAYANIŞMA,
BAŞARI VE ÇUVALLAMA HİKAYELERİ

Politik anlamı olan kişisel ve örgütsel dayanışma, başarı ve çuvallama hikayelerini derliyoruz. Siz de hikayenizle katkıda bulunabilirsiniz.

BİZE ULAŞMAK İSTERSENİZ

Sosyal Medyada Bize Katıl!

Çalışmalarımızdan haberdar olmak için

İletişim

EŞİTLİK ÇALIŞMALARI DERNEĞİ HAKKINDA

Eşitlik Çalışmaları Derneği’nin (EÇD) amacı başta cinsiyet eşitsizliği olmak üzere her türlü eşitsizliğin ortadan kaldırılması için çalışmaktır. Bu amaç doğrultusunda eşitsizliğin meşru görülmesini engellemek, eşitsizliğin yarattığı zararı ortadan kaldırmak ve telafi etmek, eşitsizliğin sebeplerini ortadan kaldırmaya dönük çalışmalar yapmak, eşitlikle ilişkili tüm yasal hakların kullanılması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve eşitsizliğe maruz bırakılanlar arası dayanışma sağlamak amacı ile kurulmuştur.
Bu kapsamda çeşitli inceleme ve ziyaretler yapılmakta, raporlar hazırlanmaktadır.
Dernek iletişim: https://esitlikcalismalari.org/bize-ulasin/
Türkçe
Skip to content