Politikada İyilik Hali Çalışması, uzun süreli sohbetlerin ve fikir alışverişlerinin ardından Temmuz 2021’de bedene kavuştu. 

Yola çıkışımızın üç temel motivasyonu vardı: 

         1- Otoriterliğin politik aktivistler üzerindeki özgül etkilerini anlamak ve buna karşı bir yol haritası geliştirmek, 

         2- Örgütlenmelerde sistematik olarak yaşanan sorunları kendimizi eleştirinin dışına çıkarmadan ve çözüm önerileri geliştirerek ele alabilmek 

         3- Politik mücadele yürütenleri fiziksel, bedensel, zihinsel ve örgütsel olarak güçlendirebilmek

Böylelikle Temmuz-Aralık 2021 döneminde, ilk atölyelerimize başladık ve muazzam bir ilgi ile karşılaştık. 

Sonra “Otoriter Rejimlerde İyi Hissetme ve Kolektif İyileşme”  , ikincisi “Yeniden Ortak Yaşamı Kurmak”  başlıklı iki online panel gerçekleştirdik. 

Bu kısacık zamanda çalışmalarımıza gelen ilgi, bu alandaki ihtiyacı ortaya koydu ve bu çalışmaya devam edebilmemiz için bizi harekete geçirdi.

Hikayemizin ikinci bölümüne ise Nisan 2022’de başladık. Bu sefer daha uzun süreli ve daha kapsamlı bir çalışma planladık. Hedefimizi önce “Politikada İyilik Hali” ve bakım-temelli örgütlülük yaklaşımlarını netleştirip yaygınlaştırmak, sonra da vatandaşlar açısından ekonomik demokrasiyi öne çıkartan bir iyilik halini, aktivistler açısından ise bireysel ve örgütsel güçlenmeyi birlikte alan queer feminist bakım temelli örgütlenmeyi yaygınlaştırmak olarak belirledik.

Toplumsal ve politik mücadelenin farklı kanallarından katılımcılarla, henüz bir mücadele ve/ya örgütlenme ile ilişkilenmemiş ama bu konuda istekli olanlarla çeşitli aktiviteler üzerinden buluşarak bu eşsiz yolculuğa devam ediyoruz. Politikanın mevcut haliyle getirdiği tek boyutluluğu, erilliği ve rekabeti, farklı yöntem ve perspektifleri hayata geçirerek aşmaya çalışıyoruz.

Politikada İyilik Hali çalışması bu anlamda sadece Türkiye’de değil, dünyada da ilk örnek olmaya devam ediyor. 

Türkçe
Skip to content