HİKAYEMİZ


Politikada İyilik Hali Çalışması, uzun süreli sohbetlerin, dertleşmelerin, fikir alışverişlerinin ardından Temmuz 2021’de bir bedene kavuştu. Temmuz-Aralık 2021 aylarında otoriter rejimlerde yaşayan vatandaşların ve aktivistlerin iyilik haline odaklanan dört online atölye yürüttük. Aynı zamanda ilki “Otoriter Rejimlerde İyi Hissetme ve Kolektif İyileşme”  , ikincisi “Yeniden Ortak Yaşamı Kurmak”  başlıklı iki online panel gerçekleştirdik. Bu kısacık zamanda çalışmalarımıza gelen ilgi, bu alandaki ihtiyacı ortaya koydu ve bu çalışmaya devam edebilmemiz için motivasyon yarattı.

Hikayemizin ikinci bölümüne ise Nisan 2022’de başladık. Bu sefer daha uzun süreli ve daha kapsamlı bir çalışma planladık. Hedefimiz önce “Politikada İyilik Hali” yaklaşımının bilinirliğini artırmak, sonra da vatandaşlar açısından ekonomik demokrasiyi öne çıkartan bir iyilik halini, aktivistler açısından ise bireysel ve örgütsel güçlenmeyi birlikte alan queer feminist bakım temelli örgütlenmeyi yaygınlaştırmak.

Bu kapsamda, kişisel iyilik halini bireysel, zihinsel ve fiziksel özgüçlerimizi artırmak olarak ele alıyoruz. Politik İyilik Hali ise bireysel, örgütsel ve sosyal bir güçlenmeye işaret ediyor. Bu nedenle perspektifimiz demokrasi, iyilik hali (well-being), örgütlenme ve sanat alanlarına uzanııyor. Çalışmalarımızda hem tartışmalar yürütüyor; hem de sanat, tiyatro, meditasyon ve yoga, dansla birlikte öğreniyoruz.

 


Politika İyilik Hali’ne Emek Vermiş Olanlar/Emek Verenler

 

Müge Yamanyılmaz – Eşitlik Çalışmaları Derneği

Arif Koşar – Eşitlik Çalışmaları Derneği

Nurgül Elçik – Koordinasyon, Eğitim İçerikleri

Toprak Laçinkaya – Proje Asistanlığı 

Ecenur Gökçe – Proje Asistanlığı 

-*-

Gülnur Elçik – Koordinasyon, Eğitim İçerikleri

Elif Dila Ergenekon – Proje Asistanlığı

Özgül Kaptan – Finans, İdari İşler

Ali Yalçın Göymen – Vatandaşların İyilik Hali Ve Aktivistlerin İyilik Hali Raporlarının Yazımı

Melis Berk – Aktivistlerin İyilik Hali Raporu Görüşmeleri, Arada Kaynamasın Çalışması

Evin Işık – Aktivistlerin İyilik Hali Raporu Görüşmeleri, Arada Kaynamasın Çalışması

Nuray Kılıç – Aktivistlerin İyilik Hali Raporu Görüşmeleri, Arada Kaynamasın Çalışması

Canan Kahraman – Fotokitap – Rapor Tasarımı

Samet Güçlü – Mali Müşavirlik, Muhasebe

Süleyman Alp – Indexlab- Vatandaşların İyilik Hali Saha Araştırmaısı

Tuğrul Vural – Lookup- Web Sitesi Tasarımı

Ezgi Dirik – Sosyal Medya Çalışmaları Koordinasyonu ve Uygulama

Yusuf Emre Atasayar – Video Üretimi 

Pınar Erol – İngilizce Çeviri Hizmeti 

Beyza Bilal – Akıl Fikir ve Gönül Desteği

 

Türkçe
Skip to content