RUHA GIDA KAYNAKLAR

KİTAP, MAKALE, YAZI, VİDEO ÖNERİLERİ

Otoriteryanizm, Örgütlülük ve İyilik Hali

Heinrich Geiselberger (Haz). (2017). Büyük Gerileme, Metis, birinci basım

Uğur Kenan Özkan, ‘’’Düşmanın’ Gölgesinden Kurtulmak”, https://ayrintidergi.com.tr/dusmanin-golgesinden-kurtulmak/, 12 Mayıs 2014

“Bir işçinin mektubu: AKP’ye neden oy verdim?”, Evrensel, https://www.evrensel.net/haber/265239/bir-iscinin-mektubu-akpye-neden-oy-verdim , 16.10.2015

Jean-Michel Palmier, Kabare Ruhu, Ekspresyonizm ve Siyasal İsyan, Çeviri: Uraz Aydın, Skopbülten, https://www.e-skop.com/skopbulten/kabare-ruhu-ekspresyonizm-ve-siyasal- isyan/6100, 17/3/2021

Terry Eagleton: Kötülük Neden Çekici ve Heyecan Vericidir?, (Çeviri Konuşmalar), https://www.youtube.com/watch?v=LgM37vrpFK4

Adam Okulicz-Kozaryn, Oscar Holmes, and Derek R. Avery (2014). The Subjective Well- Being Political Paradox: Happy Welfare States and Unhappy Liberals, Journal of Applied Psychology, Vol. 99, No. 6, 1300 –130 (İngilizce)

Cansu Günay, Yusuf Kutlu, Gökhan Mülayim (2017). Türkiye’nin Siyasal Evrenini Duygu ve Duygulanımlar Üzerinden Anlamak: Olağanüstü Hal, Toplum ve Siyaset,EKONDA
ATE
Burhan Can Karahasan, Mehmet Pınar , Pınar Deniz (2021), Political Climate And Regional
Well-Being in Turkey, Territory Politics Governance, DOI:10.1080/21622671.2021.1882332 PASSİONATE
Jaime L Napier 1, John T Jost (2008). 

Why Are Conservatives Happier Than Liberals, Psychol Sci. Jun;19(6):565-72, doi: 10.1111/j.1467-9280.2008.02124.x. (İngilizce)

Lydia Alpízar Durán, Noël D. Payne and Anahi Russo (Ed) (1998), Building Feminist Movements and Organizations-Global Perspectives, ZED Books (İngilizce)

Lynne Segal (2020). Radikal Mutluluk, Cev: Beyza Sumer Aydaş, Sel Yayınları

OECD Well-Being İstatistikleri https://www.oecdbetterlifeindex.org/#/11111111111 

OECD, How’s Life In Turkey, https://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/turkiye/

Rebeca Solnit (2009). A Paradise Built in Hell, Penguin Random House (İngilizce)

World Values Survey Wave 7 (2017-2020) Turkey v2.0, https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp) (İngilizce)

Özgür Konuşma, Kolektif İyileşme, İyilik Hali

Alain Badiou (2004). Etik: Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Deneme. çev. E. Bora, İstanbul: Metis Yayınları

Andrew Heywood (2007). Siyasi İdeolojiler, Çev. Ahmet Kemal Bayram vd, Adres Yayınları, Ankara, 2007

Bora Umut Pektas (2017, 12.02). Kaderci iyimserlik, ‘ilerleme ideolojisi’ ve iyimser olmayan umut, Ilerihaber, https://ilerihaber.org/icerik/kaderci-iyimserlik-ilerleme-ideolojisi-ve-iyimser- olmayan-umut-67895.html

David Harvey (2004). Yeni emperyalizm. Çev. H. Güldü. İstanbul: Everest yayınları. Erich Fromm (1995). Özgürlükten Kaçış, Çev. Selçuk Budak, Öteki Yayınevi, Ankara

Fatmagul Berktay (2009). Dünyayı Bugünde Sevmek: Hannah Arendt’in Politika Anlayışı. Metis, İstanbul

Hannah Arendt (2009). Kötülüğün Sıradanlığı, çev. Özge Çelik, Metis Yayıncılık, İstanbul

Kolektif (2021). Bakım Manifestosu, Çev: Gülnur Acar Savran, Ankara: Dipnot

Michel Foucault (2000). Özne ve İktidar, çev. Işık Ergüden ve Osman Akınhay. Ayrıntı, İstanbul

__________ (2005). Doğruyu Söylemek, çev. Kerem Eksen. Ayrıntı, İstanbul. Nurdan Gürbilek (2013). Mağdurun Dili, Metis Yayınları, İstanbul

Pierre Bourdieu (2015). Eril Tahakküm, çeviren: Bediz Yılmaz, Bağlam, İstanbul Terry Eagleton (2011). İdeoloji, Çev. Muttalip Özcan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul

Terry Eagleton (2012). Kötülük Üzerine Bir Deneme, çev. Şenol Bezci, İletişim Yayınları, İstanbul

__________ (2017). İyimser Olmayan Umut, çev. Emine Ayhan, Ayrıntı Yayınları İstanbul

Theodor W. Adorno (2007). Minima Moralia, Çev. Orhan Koçak, Ahmet Doğukan, İstanbul: Metis Yayınları.E.

Neşeli Militanlık, Toksik Zamanlarda Direnişi Örmek, Nick Montgomery, Carla Bergman, Çev. Gülnur Elçik 

Diğer

Melis Berk, İyileşme Çizimleri, https://www.instagram.com/iyilesmecizimleri/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Onur Eylül Kara, Bir arada yaşam kütüphanesi, Spotify

Sanatatak http://www.sanatatak.com
Green Renaissance, https://www.youtube.com/channel/UCcPPUszZ4-7yzZNgAAYwJjg (İngilizce)

Nilay Örnek, Nasıl Olunur?, Spotify

 

Türkçe
Skip to content