Neler Yapıyoruz?

Çalışmamız boyunca otoriter rejimlerde iyilik hali üzerine online buluşmalar gerçekleştiriyor, queer feminist bir bakım temelli örgütlülük üzerine yüz yüze atölyeler planlıyoruz. Türkiye’de ekonomik ve siyasal iklimin artık doğrudan yaşamın kendisini imkansızlaştırdığı bir dönemde, vatandaşların iyilik haline odaklanan araştırmalar yapıyoruz. Türkiye’de politikada iyilik hali perspektifinin güçlendirilebileceği farklı alanlarda emek veren demokratik...

Bakım Temelli Örgütlülük

Bakım Temelli Örgütlülük kavramını oluştururken, pandemi döneminde Bakım Kolektifi’nin yayınladığı Bakım Manifestosu’ndan (Kolektif, Çev: Gülnur Acar Savran, Dipnot Yayınları, 2021) yola çıkılarak geliştirildi. Bakımı merkeze alan bir perspektife odaklanan bu çalışma, insanların fiziksel ve duygusal gereksinimlerini karşılamak üzere yapılan bir iş olarak bakımın ötesinde, yaşamın esenliği ve serpilmesi için gerekli...

Türkçe
Skip to content