Politikada İyilik Hali Platformu Olarak Ne Yapıyoruz?


Politika anlayışının dönüştürülmesi, mücadelenin ve örgütlenmelerin iyilik hali ve dayanıklılık temelinde güçlendirilmesini dert edinen politika emekçileriyle bir araya gelerek Politikada İyilik Hali Platformu’nu kurduk. 

Örgütlenmelerde sorun oluşturan ancak politik olarak ve sistematik biçimde ele alınmayan konu başlıklarında, yoldaşça eleştiriyi teşvik ederek, her ay bir araya geliyor ve somut çıktılar üreterek Türkiye’de demokratik mücadeleye katkı sunuyoruz.

Platform toplantılarında şimdiye dek:

Politik güçlenme, yoldaşça eleştiri, sosyal medyada iyilik hali, ittifaklar ve ortaklıklar, eylemde iyilik hali, yapısal şiddete karşı uzun erimli politik mücadele, seçimlerde iyilik hali konularını ele aldık.

Platform toplantılarından üretilen çıktı ve rehberlere “Pratik Bilgiler” başlıklı bölümden ve özet paylaşımlara sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.

Türkçe
Skip to content